Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) är en branschorganisation som genom kvalitetsarbete, kompetensutveckling, opinionsbildning samt stöd och råd i insamlingsfrågor vill öka förtroendet och förutsättningarna för insamling till goda ändamål.

I tidningen Patos uppmärksammades Help@Hands arbete och hur Kristian Rankloo i samband med katastrofen i Filippinerna en dag beslutade att göra något själv.

Läs mer på:

http://www.frii.se/patos/kristians-resa-till-filippinerna/