Våra samarbetspartners

Bli samarbetspartner

Företag som arbetar aktivt med socialt, miljömässigt och etiskt ansvarstagande, skapar bestående värden för alla parter. Dagens kunder väljer alltmer leverantörer och affärspartners med ett trovärdigt hållbarhetsarbete.

Hur ser ert CSR arbete ut? Genom att samarbeta med Help@Hand bidrar ni till vårt hjälparbete samtidigt som ni har möjlighet att visa på ett globalt ansvarstagande, internt och externt.

  • Ni betalar inte för andras administration och drift. 100 procent går till projekten
  • Ni kan på ett enkelt sätt engagera era medarbetare
  • Ni har möjlighet att aktivt delta i planering och utförande
  • Ni får lov att synas i samband med projekten och använda vår logotyp i er kommunikation
  • Våra räkenskaper kontrolleras av en auktoriserad revisor

Kontakta oss för en diskussion om hur ni kan stödja Help@Hand.

7 + 13 =