Filippinerna - Smokey Mountain
I Smokey Mountain är behovet av hjälp stort, och Help@Hand har flera projekt på gång. Vi samarbetar med Ellos i Sverige och ERDA Foundation på soptippen i Manila i ett projekt där vi skall stötta flickor ekonomiskt med utbildning på gymnasiet och Collage (Universitetet). I somras har vi tillsamman med Ellos och ERDA beslutat att hjälpa 3 tjejer att fortsätta skolan:

  • Maira Jane Badlon (1999) – Jesus Reigns Christian Foundation College, 2nd year
  • Jasmine A. Ancog (1999) – Timoteo Paez Integrated High School, Grade 11
  • Liza Marie Flordale (1997) – Eulogio Amang Rodriguez Institute of Science and Technology (EARIST), 1st year

Vi är igång med att hitta en fjärde flicka inom samarbetet ovan, samt att vi har beslutat att hjälpa en kille utanför Ellos samarbetet. Han heter:

  • Robine O. Inoc (1999) – Arrelano University, 1st year

Barnen på Smokey Mountain lever till största delen på sopor, både med att sortera och sälja dem, men också att inta som basföda. Då inkomsterna trots 10-16 timmars arbetsdag är mycket ringa, i genomsnitt SEK 1,50/dag och tillgången på rent vatten samt hygienartiklar är i stort sett obefintlig, ruttnar tänderna ofta i mycket tidig ålder.

Vi vill tillsammans med ERDA köra ett tandborstningsprojekt, där 300 barn får en tandborste. Den skall de ha med sig till ERDAS lokaler. Om de borstar tänderna, bjuds de på varm, lagad lunch. Tandkräm finns på plats. De skall bara ta med sig sin tandborste. Ingen tandborste, ingen mat. Förhoppningsvis skall detta projekt sjösättas i januari 2017.

Santa Fe, Leyte
Den danska organisationen Hope Project håller på att bygga en skola i byn Santa Fe på ön Leyte. Invånarna i området, som är mycket fattiga, drabbades extremt hårt av tyfonen Haiyan i november 2013. Hope Project lokaliserade 360 barn som aldrig har haft möjligheten till skolgång och bestämde sig för att bygga skolan.

Hope Project saknar pengar för att bygga färdigt toaletterna samt inreda skolan med bänkar, bord och stolar. Barnen i området behöver skolmaterial för att kunna delta och tillgodogöra sig undervisningen. Help@Hand går in tillsammans med Rotary Sverige, södra distriktet 2390 och färdigställer skolan, inreder den samt bekostar skolmaterial till de 360 barnen. Invigning och skolstart beräknas till januari 2017.

Ormoc, Leyte
Help@Hand har sedan december 2013 hjälpt över 5 000 barn i de fattiga områdena runt staden Ormoc med skolmaterial. Totalt har vi personligen delat ut mer än 5 000 skolväskor. I januari 2017 kommer vi att hjälpa ytterligare 1 200 barn med skolmaterial så att de kan gå i skolan i ytterligare 1 termin.

Leyte
2014-15 finansierade vi byggnationen av en fotbollsplan i staden Tacloban som drabbades hårt under Haiyans framfart. Idag spelar 9 lag på planen som drivs och sköts av den norska organisationen Streetlight. Vår plan är att bygga en ny fotbollsplan under våren 2017. Våra samarbetspartners i Ormoc håller på att hitta mark och kolla upp förutsättningarna för driften.