Fakta om vår fina organisation

Föreningsfakta

Help at Hand är en politiskt och religiöst obunden förening vars idéer startade i november 2013. Vi arbetar för att alla bidrag ska nå fram till behövande barn för att hjälpa dem med mat, trygghet, bättre hälsa och skolgång.
Vi har inga overheadkostnader och nödvändiga projektkostnader för resor, boende och mat finansierar vi oftast separat.

Styrelsen i Help@Hand

  • Anne-Christine Arnebring, Ordförande
  • Ulrika Dieroff, Vice Ordförande
  • Kristian Rankloo, Verkställande ledamot / Grundare av Help at Hand
  • Joakim Ollén, ledamot
  • Joakim ”Kim” Olsson, ledamot
  • Patrik Dalgart, ledamot, Kommunikation
Revisor: Olof Andersson, Auktoriserad Revisor

Revisorssuppleant: Christofer Hultén, Auktoriserad Revisor

Årsredovisning
Ladda ner (pdf)

Konstituerande stadgar 2019
Ladda ner (pdf)

Kontaktuppgifter

Help at Hand
Org. nr: 802502-3220
Ramels väg 9
235 92 Vellinge, Sweden

Telephone: +46 70 733 50 10
E-mail: info@helpathand.se
Webb: www.helpathand.se