Fakta om vår fina organisation

Föreningsfakta

Help at Hand är en politiskt och religiöst obunden förening vars idéer startade i november 2013. Vi arbetar för att alla bidrag ska nå fram till behövande barn för att hjälpa dem med mat, trygghet, bättre hälsa och skolgång.
Vi har inga overheadkostnader och nödvändiga projektkostnader för resor, boende och mat finansierar vi oftast separat.

Styrelsen i Help at Hand

  • Anne-Christine Arnebring, Ordförande
  • Kristian Rankloo, Verkställande ledamot / Grundare av Help at Hand
  • Joakim ”Kim” Olsson, Vice Ordförande
  • Patrik Dalgart, ledamot
  • Amanda Kraft, ledamot
Revisor: Jesper Lindvall, Aukt. Revisor, Revelino Revision AB
Revisorssuppleant: Jenny Tobiaeson, Aukt. Revisor, Revelino Revision AB

Årsredovisning
Ladda ner (pdf)

Konstituerande stadgar 2019
Ladda ner (pdf)

Kontaktuppgifter

Help at Hand
Org. nr: 802502-3220
Ramels väg 9
235 92 Vellinge, Sweden

Telephone: +46 70 733 50 10
E-mail: info@helpathand.se
Webb: www.helpathand.se