Vår spännande historia

Så startade Help at Hand

Help at Hand startades som ett privat initiativ i november 2013. Då drog tyfonen Haiyan in över östra Filippinerna och ändrade livet för 14 miljoner människor. 8 000 människor miste livet när över 1 miljoner hus förstördes av vindar på upp emot 380 km/h. När Kristian Rankloo såg på TV vad som hade hänt bestämde han sig för att åka till de katastrofdrabbade områdena för att hjälpa till.

Samtidigt startade han en Facebook-grupp, Kristian reser till Filippinerna, som på kort tid samlade in nästan 100 000 kronor. Under de 10 dagar Kristian var på plats delade han ut 25 000 portioner mat. Situationen var kaotisk. Folk slog ihjäl varandra för en flaska vatten och barnen irrade runt på gatorna, utsatta och hungriga. Kristian insåg snart att barnen behövde komma tillbaka till tryggheten i skolan. Han lyckades införskaffa skolmaterial till 2 097 barn som han delade ut på tre skolor i de drabbade områdena.

Denna direkta arbetsmetod uppskattades av många bidragsgivare och inspirerade Kristian till att starta organisationen Help at Hand. Under 2016 har alla formella bitar fallit på plats och Help at Hand är nu en ideell förening med tydligt uppsatta mål. Vi kommer även framöver att engagera oss för att hjälpa utsatta barn på olika ställen i världen – direkt från bidragsgivare till mottagare, utan mellanhänder.