Om Help at Hand

Om Help at Hand

Help at Hand är en direktverkande biståndsorganisation, grundad av Kristian Rankloo. Vi arbetar för att alla bidrag ska nå fram till behövande barn för att hjälpa dem med mat, trygghet, bättre hälsa och skolgång.
Vi har inga overheadkostnader och nödvändiga projektkostnader för resor, boende och mat finansierar vi oftast separat.
Help at Hand arbetar direkt på plats och ser till att insamlade bidrag används där de gör bäst nytta. Vi kan inte hjälpa alla – men vi kan göra all skillnad för någon.

Så arbetar vi

Help at Hand är en liten organisation och har valt att fokusera engagemanget till utvalda biståndsprojekt. Vi besöker regelbundet platserna för vårt engagemang och ser personligen till att rätt hjälp når rätt mottagare. Det kan handla om att dela ut matpaket i katastrofområden, bygga barnhem, köpa in skolmaterial eller arbeta med hälsofrämjande åtgärder för barn som lever på gatan. Genom att finnas fysiskt på plats möter vi människorna, ser deras behov och kan följa upp våra insatser.

Till skillnad från de stora biståndsorganisationerna arbetar vi för att alla bidrag ska nå fram. Vi har inga overheadkostnader och nödvändiga projektkostnader för resor, boende och mat finansierar vi oftast separat.