Bidrag

Var med och bidra!

Vill du stödja Help@Hand är du välkommen med ditt bidrag. Alla pengar som kommer in går oavkortat till projekten.

Överföring till bankkonto

Sparbanken Syd: 9570-525 09 71 88-3
Bankgiro: 5123-4680

Support from other countries

Bank: Sparbanken Syd
IBAN: SE 16957 0000000 525 097 1883
BIC: SPSDSE23

sparbanken-syd

Månadsgivare

Som Månadsgivare ger du Help@Hand möjlighet att hjälpa!

Enklaste sättet att bli Månadsgivare är att upprätta en stående överföring från ditt bankkonto till Help Hands bankkonto i Sparbanken Syds kontonummer 9570-525 097 188-3.

Välj överföringsdatum samt belopp så sker överföringen per automatik varje månad på valt datum. OBS! Det är viktigt att fylla i namn i fältet för ”Text Mottagarkonto” så att vi vet att vi fått just din månadspeng.

Det går naturligtvis också bra att varje månad betala in beloppet på vårt Bankgiro 5123-4680, Help@Hand. Märk talongen med Månadsgivare och ditt namn.

Du bestämmer beloppet själv. Inget bidrag är för litet – varje krona är viktig.

Swisha ditt bidrag

Swishnr: 1235 047 618