Help@Hand och GUM ser till att barnen på Smokey Mountain kan borsta tänderna

Alla barn har rätt till utbildning och rent vatten

För bara 300 kronor kan 5 barn gå i skolan i en termin

Genom Help@Hand fick Ali, 3 år möjlighet att träffa tandläkaren

Alla bidrag når oavkortat fram till dem som behöver mest hjälp

Vill din arbetsplats också vara med och arbeta hållbart och värdeskapande

Genom Help@Hand och Ellos kan 5 studenter från Smokey Mountain gå på Universitetet

Genom Help@Hand har 7 650 barn i Filippinerna kunnat fortsätta skolan

Help@Hand är en ideell svensk hjälporganisation. Alla bidrag går oavkortat till projekten, där fokus ligger på barnens möjlighet till skolgång, hälsa och trygghet.

Help@Hand verkar direkt på plats, där behoven är som störst. Här kan du läsa om de projekt vi tidigare har drivit, och de projekt vi är engagerade i just nu.

100% går till projekten!

Var med och bidra! Alla bidrag går oavkortat till våra projekt i Filippinerna och Uganda

Help@Hand tillbaka på plats i Orcmoc – där allt en gång startade

Gundaren av Help@Hand, Kristian Rankloo, är på sin sista etapp av sin resa i Filippinerna tillbaka i Ormoc – ett område där över sex miljoner människor blev arbetslösa på tre timmar.

Läs mer

Help@Hand hjälper barn på soptipp i Manilla till bättre tandvård

På sin resa, i Manilla, Filippinerna, arbetar Kristian Rankloo, grundare av Help@Hand, med ett projekt som går ut på att förbättra soptippsbarns tandhälsa.

Läs mer

Help@Hand möjliggör utbildning för soptippsbarn i Manilla

Just nu är grundaren till Help@Hand, Kristian Rankloo, i Manilla, Filippinerna. I samarbete med Ellos, Sense of Karma, Sverige, och ERDA Foundation, ges tjejer från soptippen Smokey Mountain möjlighet till högre utbildning.

Läs mer